Photomontage // Cars
[Digital airbrush / Postproduction / Art direction]
> Lightcar
> Touareg
> Porsche 911
> Porsche Panamera
> Porsche FIA GT1 [photo by Martin]
> Client: Mercedes Truck // Agency: Comtech DDB Prague (calendar)
Back to Top